• Đường kính cánh: 800 - 1600mm
  • Áp suất tĩnh: 5-150 Pa
  • Lưu lượng: 3000-120.000 m3/h
  • Công suất: 0,2 - 7,5kW
  • Sơn phủ: Sơn tĩnh điện
  • Truyền động trực tiếp hoặc gián tiếp. Với nhiều loại  công suất tốc độ dành cho động cơ 1 pha, 3 pha
  • Dùng cho thông gió, cấp khí tươi, hút thông gió tầng hầm, văn phòng, kho hàng
  • Áp suất rất nhỏ, độ ồn thấp, lưu lượng lớn