hủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án đầu tư lưới điện truyền tải, phân kỳ 3 vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW).

Dự án trên có tổng mức vốn đầu tư là 462 triệu USD (tương đương 10.013 tỷ đồng), trong đó, vốn ODA 317,36 triệu USD và vốn đối ứng 144,64 triệu USD được huy động từ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và vốn vay thương mại trong nước.

Dự án bao gồm lắp đặt thêm 4 máy biến áp 220 kV mới vào các trạm hiện hữu, với tổng dung lượng 875 MVA; lắp đặt thêm 1 MBA 500 kV mới vào trạm hiện hữu với dung lượng 900 MVA; xây dựng mới 2 TBA 500 kV với tổng công suất 1.800 MVA; xây dựng mới 1 đường dây 500 kV có tổng chiều dài 120 km; xây dựng mới 4 đường dây 220 kV có tổng chiều dài 542 km.

Mục tiêu của dự án nhằm mở rộng và phát triển hệ thống lưới điện truyền tải trên lãnh thổ; giảm quá tải cho lưới điện quốc gia và đáp ứng nhu cầu điện năng tại các khu vực có dự án; truyền tải kịp thời công suất từ các nhà máy điện mới đến các trung tâm phụ tải đang tăng trưởng; duy trì độ an toàn, nâng cao độ tin cậy và chất lượng điện của hệ thống truyền tải điện quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản dự án, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia là chủ dự án.

Thời gian thực hiện dự án 3 năm (2015-2018).

Theo nguồn Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Điện lực Việt Nam