Sáng ngày 22/04/2021, tại Trụ sở Công ty, Km 12, Đường Cầu Diễn, P.Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội – HEM đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

z2449962605085_9e2d9be544393b8121941bcbfa78e066.jpg

Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo HEM cho biết, năm 2020 doanh thu hợp nhất của HEM là 548.586 tỷ đồng tăng 5% so với kế hoạch của năm 2020 và vượt 9% so với năm 2019. Có được kết quả này là do nỗ lực trong công tác tiêu thụ sản phẩm, ngoài các sản phẩm chính là động cơ điện, ngành dịch vụ sửa chữa, HEM còn thực hiện các dự án, làm tổng thầu, cung cấp hàng hóa, sản phẩm phụ trợ ngành điện , trạm bơm, xây lắp điện,… làm gia tăng khả năng cung ứng ra thị trường , đầy mạnh phát triển thương hiệu HEM.

z2449964172030_90131d5f01e1338a3f2ac110a3b528c8.jpg

Ông Nguyễn Trọng Trung - Chủ tọa phát biểu tại đại hội.

          z2449965371253_b332b903ca84c1e76b701350d1838629.jpg 

Ông Bùi Quang Vinh – Tổng giám đốc HEM phát biểu tại đại hội

      Nhận thấy trong bối cảnh đại dịch Covid -19 vẫn diễn biến khó lường và căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, HEM dự kiến chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2021 với tổng doanh thu hợp nhất: 470 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 39 tỷ đồng, chi trả cổ tức 10%

      Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua các tờ trình của Hội đồng quản trị với tỉ lệ biểu quyết là 100%, trong đó Đại hội đã biểu quyết nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phạm Tuấn Anh do có đơn từ nhiệm và biểu quyết nhất trí thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, số lượng thành viên HĐQT và BKS, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

      Với mô hình quản trị mới, HĐQT HEM gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và bầu 3 thành viên BKS. Danh sách Hội đồng quản HEM hiện nay gồm các Ông/Bà

  1. Ông Đỗ Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Trọng Trung
  3. Ông Bùi Quang Vinh
  4. Ông Đặng Xuân Tân
  5. Ông Phạm Tuấn Tú

     Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm các thành viên

     Danh sách Ban kiểm soát HEM nhiệm kỳ 2021 – 2026

  1. Bà Nguyễn Thị Nga – Trưởng Ban
  2. Bà Phạm Thị Minh Cúc
  3. Bà Cao Thị Xiêm

hung.jpg

Ông Đỗ Duy Hưng – Tân chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu nhận nhiệm vụ.

      Phát biểu tại đại hội ông Đỗ Duy Hưng – Tân chủ tịch hội đồng quản trị HEM khẳng định sẽ thay đổi cách quản trị và áp dụng các công nghệ 4.0 vào trong cách vận hành quản lý, sản xuất để đưa HEM phát triển vững mạnh.

                                                                                  Ban truyền thông