HEM TỔ CHỨC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN

 AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020

          Ngày 26/9/2020, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) phối hợp với Công ty cổ phần Kiểm định và huấn luyện an toàn Việt Nam tổ chức huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho toàn thể Cán bộ công nhân viên tại Hội trường Nhà văn hóa Công ty.

bb313e2d348acbd4929b.jpg

Giảng viên Vũ khắc Tiệp đào tạo kiến thức về ATVSLĐ .

Đến tham dự buổi tổ chức huấn luyện có sự hiện diện của ông Hà Tiến Lực – Phó Tổng giám đốc HEM kiêm Trưởng Ban An toàn – Vệ sinh – Kỷ luật lao động, ông Nguyễn Kỳ Nam – Giám đốc Kỹ thuật và bà Mai Thị Tố Loan Chủ tịch Công đoàn cùng toàn thể 300 CBCNV Công ty.

8f17aa2ba18c5ed2079d.jpg

Ông Hà Tiến Lực – Phó Tổng giám đốc HEM phát biểu tại buổi huấn luyện.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là một trong những nội dung bắt buộc của doanh nghiệp nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, giúp người sử dụng lao động chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp an toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn người lao động biết cách thực hành an toàn vệ sinh lao động, xử lý những tình huống trong quá trình lao động sản xuất.

 6b903e303597cac99386.jpg

c6fb7e8b712c8e72d73d.jpg

708ca672a9d5568b0fc4.jpg

Cán bộ công nhân viên HEM tham dự buổi huấn luyện ANVSLĐ.

Tại lớp tập huấn, người lao động được nghe và phổ biến những kiến thức cơ bản, thiết thực, cập nhật các các quy định mới của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động; trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ công nhân viên, vai trò của công tác phòng ngừa tai nạn lao động, biện pháp phòng ngừa, kỹ năng xử lý các vấn đề khi có tai nạn xảy ra v.v…

Sau khi kết thúc lớp tập huấn, toàn thể CBCNV đã thực hiện làm bài test kiểm tra những nội dung được phổ biến để đánh giá và cấp Giấy chứng nhận nếu đạt yêu cầu quy định của các cơ quan chức năng.