Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở làm việc Công ty tại địa chỉ Km12 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội có sự tham dự của 25 cổ đông và đại diện ủy quyền, chiếm 90,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 

toan canh hoi nghi

Tại đại hội, các cổ đông được nghe các báo cáo của Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch 2019, báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2019

vinh phat bieu

Ông Bùi Quang Vinh – Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

và chỉ tiêu kế hoạch năm 2019

Năm 2018, HEM đạt tổng doanh thu hợp nhất là 589,98 tỷ đồng, đạt 96,% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, đạt 94,1%,  tuy nhiên lợi nhuận sau thuế tăng trưởng vượt 17% so với kế hoạch. Cổ tức chia năm 2018 là 15%, bằng tiền mặt.

          Trong năm 2019, HEM đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 100 tỷ đồng và tiếp tục chia cổ tức 15% thông qua các hoạt động đẩy mạnh Marketing thị trường, đầu tư cho hoạt động truyền thông, quảng cáo, thực hiện quy hoạch lại mảng sản xuất, quản lý chặt chẽ các nguồn vốn. Hoàn thiện và triển khai sản xuất dãy động cơ mới 4KA, 5K theo tiêu chuẩn IE2.

Tại Đại hội các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua 8 tờ trình với nhiều nội dung quan trọng, tỉ lệ biểu quyết đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên đạị hội,.

Đại hội thường niên lần này các cổ đông HEM đã tiến hành bầu thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2019 – 2024), mô hình rút gọn 3 thành viên tối thiểu theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014. HĐQT mới đã họp phiên thứ nhất bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, theo đó, HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các ông:

  1. Ông Phan Ngọc Thảo – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  2. Ông Bùi Quang Vinh – Ủy viên Hội đồng quản trị
  3. Ông Lê Thành Lương – Ủy viên Hội đồng quản trị

hdqt nhiem ky 2019 2024 ra mat

Hội đồng quản trị HEM nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt các cổ đông.

Phát biểu ý kiến tại Lễ ra mắt, tân Chủ tịch HĐQT HEM, ông Phan Ngọc Thảo đã gửi lời cảm ơn đến các quý vị cổ đông đã tín nhiệm đồng thời cũng nêu quyết tâm sẽ phát huy tối đa kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đưa Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội phát triển thành một đơn vị hàng đầu trong ngành công nghiệp chế tạo máy điện của cả nước.

Ban Truyền thông HEM